Zakres usług

  • projekty architektoniczne
  • projekty konstrukcyjne
  • adaptacje i sprzedaż projektów typowych
  • modernizacje, zmiany sposobu użytkowania
  • projekty branżowe
  • inwentaryzacje budynków
  • podziały na lokale mieszkalne
  • nadzory inwestorskie i autorskie
  • kosztorysy
  • świadectwa charakterystyki energetycznej